Formuláre

Odstúpenie od zmluvy - vzorMeno a priezvisko spotrebiteľa, bytom .......................................

TRADITIO REAL s.r.o.
Sv. Cyrila a Metoda 4595/18
955 01 Topoľčany

        Oznamujem Vám, že odstupujem od zmluvy o poskytnutí služby: sprostredkovanie predaja (nájmu, kúpy) nehnuteľnosti,
ktorú som s Vami uzavrel dňa ...................

Dátum ....................
...............................
podpis spotrebiteľa


Ostatné formuláre