Kontakt




Obchodné meno:
TRADITIO REAL s.r.o.
Sídlo:
Sv. Cyrila a Metoda 4595/18, 955 01 Topoľčany
(budova Elektro-Krajčík, 2. posch.)



IČO:
50 529 129
DIČ:
2120360209
IČ DPH:
neplatca
Zapísaná v OR OS Nitra, Oddiel:
Sro, Vložka číslo: 41735/N
Tel:
00421 903 22 92 52