Služby

Realitné služby


Klientom v rámci realitných služieb ponúkame najmä:


Provízia (predaj a kúpa nehnuteľnosti)

Štandardná provízia za sprostredkovanie predaja/kúpy nehnuteľnosti je 3 – 4 % z kúpnej ceny. V provízii sú zahrnuté výdavky na telefón, inzerciu, cestovné, kompletný právny servis súvisiaci s vyhotovením zmluvy a návrhom na vklad, správny poplatok za vklad zmluvy do katastra nehnuteľností v maximálnej výške 66 €.
Provízia je splatná dňom uzavretia kúpnej, zámennej alebo inej zmluvy.

Provízia (nájom nehnuteľnosti)

Štandardne vo výške jednomesačného nájmu. V cene zahrnuté vyhľadanie nájomcu resp. predmetu nájmu (byt, dom) a vyhotovenie zmluvy o nájme.

Ostatné služby