Služby

Starostlivosť o nehnuteľnosti


Služba je určená najmä pre klientov pracovne zaneprázdnených, žijúcich dlhodobo v zahraničí alebo ďaleko od nehnuteľnosti. Starostlivosť o nehnuteľnosti môže zahŕňať:


Odmena za službu je závislá od dohodnutej frekvencie návštev a vzdialenosti.

Platí pre územie: okres Nitra a okres Topoľčany.

Službu vykonáva osobne iba konateľ spoločnosti, údaje o klientovi (zmluva) a kľúče od nehnuteľnosti nie sú dostupné iným zamestnancom či tretím osobám.

Dôležité oznámenie:

Služba nie je a ani nenahrádza výkon činnosti správcov bytových domov podľa osobitného zákona!

Ostatné služby