Služby

Určenie ceny nehnuteľnosti


Služba zahŕňa určenie ceny nehnuteľnosti v reálnom čase a mieste. Klient písomnú informáciu (potvrdenie) o cene nehnuteľnosti môže použiť napr.:

Služba určenie ceny sa vzťahuje aj na určenie ceny nájmov.

Odmena za určenie ceny jednej nehnuteľnosti je spravidla 20 – 30 €.

Vo výnimočných prípadoch môže byť odmena vyššia, s prihliadnutím najmä na atypickosť a vzdialenosť nehnuteľnosti.

Ostatné služby