Žurnál


Pripravujeme...

V žurnále budeme formou krátkych správ zverejňovať významné udalosti týkajúce sa obchodovania s nehnuteľnosťami s odkazom na pôvodný článok a tiež prezentovať formou článkov naše názory, s obsahom ktorých môžete/nemusíte súhlasiť, minimálne však budú slúžiť na zamyslenie sa a rozšírenie si obzoru z realitnej oblasti.